Local Groups   Norway


Topic Replies Activity
About the Norway category 1 August 16, 2017
Vil vi etablere en norsk lokalgruppe av Open Knowledge Foundation? 5 November 19, 2019
Tekniske kjøretøyopplysninger 1 April 3, 2019
Introduser deg! 7 August 15, 2018
Lovdata og norske lover 6 August 13, 2018
Spørreundersøkelse om bruk av åpne data 1 April 25, 2018
Norske møteplasser om åpne data på nettet 2 March 13, 2018
Årlig event - Hack4no 2 October 20, 2017