Local Groups   Norway


About the Norway category (1)
Introduser deg! (7)
Lovdata og norske lover (6)
Spørreundersøkelse om bruk av åpne data (1)
Norske møteplasser om åpne data på nettet (2)
Vil vi etablere en norsk lokalgruppe av Open Knowledge Foundation? (2)
Årlig event - Hack4no (2)