FrågaStaten (Plattform för Offentlighetsprincipen och Informationsfrihet)


#1

Ämne för projektet för Offentlighetsprincipen och Informationsfriheten och dess plattform i Sverige som bygger på [Froide] 1 programvara. Projekt av och med Open Knowledge Sverige. Webbplats (för närvarande landning sida): [FragaStaten.se] 2.
Språk som används i ämnet är svenska.

Liknande platformar:
FragDenStaat.de (Germany)
FragDenStaat.at (Austria)
En bra global lista på liknande plattformar: https://gitlab.com/cameralibre/FragDenStaat-Animation och se under “FOI portals around the world”.