[14-16 Okt] Hack4Heritage Sverige - skapa och hacka kreativt med kulturarvet 14-16 Okt vid Stockholms Stadsarkiv!

Swedish:

Har du frågor, synpunkter och önskemål inför deltagande på Hack4Heritage?

Vi vill göra vårt bästa för att möta dina behov och för att du ska ha en så bra upplevelse som möjligt på Hack4Heritage! Därför öppnar vi nu upp publika kommunikationskanaler inför HackForHeritage den 14:e-16:e oktober. Detta möjlighet är till för dig som har eventuella frågor eller vill framföra synpunkter och önskemål. Detta är en bra möjlighet att få din röst hörd om du till exempel inte kan närvara på vår förberedande workshop som nämns ovan. Det är också stöd för dig som bidrar med kultuarvsresurser och data! Det finns kanaler på Slack här och en kanal på IRC samt en tråd på Open Knowledge öppna forum här. Mer info på http://hack4heritage.se/

English:
Do you have questions, opinions or wishes before your participation at Hack4Heritage?

We want to do our best to meet your needs and to ensure that you will have as good experience as possible at Hack4Heritage! Therefore we are now opening up public communication channels before Hack4Heritage on the 14th to 16th of October. This opportunity is provided for you who have potential questions or wants to present your thoughts and wishes. This is a good opportunity to get your voice heard if you cannot e.g. participate at our preparatory workshop that we are inviting to. More info at http://hack4heritage.se/en