Introducera dig!

Introducera dig här för att lära känna varandra i det svenska nätverket!

Sätt också gärna upp din profil här på forumet!

Hej,

Jag heter Karin Ahlin och är doktorand i Informatik. Förhoppningsvis ska jag disputera i slutet av 2016 och då på nyttoeffekter av teknikinformation. Tidigare har jag arbetat 25 år i IT-branschen, framförallt med nytuveckling av programvara för standardprodukter och ledning av utveckling. Jag har ett eget företag i vilket jag arbetar med öppna data och tidigare även hackathons. Mitt företag är knutet till Open Data Institute i London som en nätverksnod för Göteborg.

1 Like