Nordic Privacy Center official launch

Tack för tips om detta Nordic Privacy Center @alina - kan det vara relevant för OKS att gå med där? Det ser ut som att det krävs en mer akademisk koppling för att vara delaktig.

Hi, are they asking for people or organizations joining them? Can’t see any information on that. I read that they are not focused on any areas that we are skilled in but maybe it’s worth for the OKS to set up a call with them or for you as Dfri?

focused research in 3 areas: artificial intelligence (AI), IoT and Smart Cities, & e-health.

@Alina De skriver inte öppet om att de söker medlemmar och organisationer men jag tolkar texten som att de inte är stängda.

Jag tänker att de områdena med att utbilda studenter och government guidance är relevant för OKS spec. kopplat till de områden du nämner så jag tror det är värt för OKS också apropå School of Data. Har tipsat DFRI separat.