Anonym vid begäran

Hej! Bör det gå bra att begära ut allmänna handlingar från en e-post-adress som är hemlig/anonym (ex hejhejhej@gmail.se ) och där en ej skriver något namn som avsändare i mailet?

Ja, det går bra. Men ett problem kan vara om myndigheten inte vill lämna ut handlingarna elektroniskt utan på papper. Då måste du antingen uppge en postadress eller hämta kopiorna hos myndigheten.

/Per

Bra test. Nu lade jag till taggen: Offentlighetsprincip. Ser du den? :slight_smile:
[uppe vid ämnesraden bredvid Sweden (Sverige)]