Uppdatera status och klassificera dina förfrågningar på Handlingar.se

För att Handlingar.se ska vara användbart för så många människor som möjligt så behöver vi din hjälp med att avgöra vad för information du har fått från en myndighet.

Så här kan du uppdatera en status på en begäran.

1. Logga in på Handlingar.se

2. Det finns flera sätt att hitta till gjorda förfrågningar. Via ett Pro-konto hittar du din panel under “förfrågningar” enligt bild.

Tryck på “Uppdatera statusen för denna begäran”

Du kan även trycka på Uppföljningar och samma alternativ längst ned.

3. Väl vid din förfrågan, hitta uppföljningar. Den knappen ligger högst upp på sidan enligt bild och även på slutet av din begäran.

4. Här kan du klassificera din begäran. Välj bland följande alternativ:

Jag väntar fortfarande på min information

Om du har fått ett autosvar eller om en följdfråga ställdes.

Jag har blivit ombedd att förtydliga min begäran

Om du har skickat iväg ett förtydligande till myndigheten.

De kommer att svara via brev

Om myndigheten skickar handlingar via post som brev, eller om du själv hämtar upp handlingen på plats hos myndigheten.

Jag väntar på den interna granskningens svar

(Guide kommer snart) Om du har behövt be om en intern granskning inom myndigheten.

De har inte informationen (kanske de hänvisar till vem som har den)

Jag har fått en del av informationen

Om du har fått handlingar men kanske i ett annat format än vad du frågade om. Eller om vissa handlingar är maskade eller i övrigt inte lämnas ut.

Jag har fått alla delar av informationen

Om du är nöjd med utlämnandet och du har fått alla handlingar tillhörande din fråga.

Min begäran har blivit nekad

Om policys eller annat stoppar att handlingen ska kunna publiceras offentligt.

Andra:

Jag har fått ett felmeddelande

Denna begäran kräver administratorns uppmärksamhet

Jag skulle vilja dra tillbaka den här begäran

Använd dessa alternativ om det finns några problem med din begäran så kan volontärer vid Handlingar.se se över problemet.

Vill du hjälpa till att klassificera andras svar?

I övrigt finns det alltid andra användares förfrågningar att hjälpa till att klassificera via följande länk:

Hjälp till och hamna på topplistan

Hjälper du till hamnar du på topplistan för hjälpsamma användare!

1 Like

Vi borde kunna klassificera frågor svar så att samma fråga kan skickas till andra myndigheter på andra språk…

I Wikidata klassificerar vi myndigheter mer eller mindre bra och har kopplat en myndighet till ex. xxx skulle handlingar.se skaffa persistemta unika identifierare för “era myndigheter” skulle vi kanske kunna hitta

  • hur myndigheter i flera länder av samma typ svarar på samma fråga?
  • jag gjorde en liten test av Axels förfrågan av Öppna data ansvarig och kopplade in den i WIkidata

Mer

  • jag kan inte infoga länkar…
1 Like