Introduser deg!


#1

Velkommen til det norske forumet for åpne data!

Introduser deg selv i denne tråden, slik at vi i det norske nettverket kan bli bedre kjent. Sett også gjerne opp en profil på forumet.

Du kan for eksempel fortelle litt om:

  • Hvem er du og hva er din bakgrunn?
  • Hva håper du å få ut av forumet?

–o--o–

Jeg heter Cecilie H. Bratt og jobber i Statens vegvesen, vegdirektoratet. Her er jeg ansatt i IKT-avdelingen, og jobber med å dele data fra vegvesenet til allmenheten.

Jeg håper at forumet kommer til å bli aktivt brukt av både datatilbydere og databrukere i Norge, og at dette kan bli den åpne felles møteplassen vi trenger for å diskutere behov og forbedringer, invitere hverandre til arrangement og dele erfaringer.


#2

Hei, Eg jobbar i Difi med data.norge.no, og tykkjer det er supert med nytt norsk forum!

Bakgrunnen min er ein mastergrad i programvareutvikling (UiB 2015), og før Difi jobba eg deltid på IT-avdelinga ved UiB med opne data der (data.uib.no).

Håpar dette blir eit nyttig forum vidare.

@ceciliehbratt: har det blitt oppretta eit lokallag i Norge no? Hugsar det var snakk om dette på Hack4no i fjor.


#3

Hei Livar!

Vi har sendt søknad om å få opprette en gruppe for Norge. Dette forumet kan vi i påvente se på som starten på Norges lokallag i OKFN. Vi har ikke fått direkte svar på vår “søknad” om å bli lokallag enda, men fikk dette opp og gå etter noen måneder og e-poster fram og tilbake.


#4

Hei! Jeg heter Hilde Austlid, og jobber sammen med Cecilie med datadeling i Statens vegvesen.

Jeg har vært på hack4no noen år nå, og synes det er nyttig å møte både andre som deler data og som bruker datae der. Jeg håper dette forumet kan bli en levende møteplass året rundt.


#5

Hei. Jeg heter Jan Bruusgaard og jobber med åpne data og API mot Statstikkbanken i SSB.
Fikk tips om dette forumet av Livar da jeg var på hack4no.


#6

Hei.
Jeg heter Henrik Hanasand og jobber i Direktoratet for økonomistyring med blant annet kunstig intelligens. Har liten erfaring med åpne data fra tidligere, men ser behovet for god samhandling i staten dersom vi skal bruke ressursene mest mulig effektivt

Jeg har også fått tips av Livar om dette forumet, og ønsker i første omgang å lufte problemstillinger knyttet til tilgjengeliggjøring av offentlige lover og forskrifter.