Introduser deg!

Velkommen til det norske forumet for åpne data!

Introduser deg selv i denne tråden, slik at vi i det norske nettverket kan bli bedre kjent. Sett også gjerne opp en profil på forumet.

Du kan for eksempel fortelle litt om:

  • Hvem er du og hva er din bakgrunn?
  • Hva håper du å få ut av forumet?

–o–o–

Jeg heter Cecilie H. Bratt og jobber i Statens vegvesen, vegdirektoratet. Her er jeg ansatt i IKT-avdelingen, og jobber med å dele data fra vegvesenet til allmenheten.

Jeg håper at forumet kommer til å bli aktivt brukt av både datatilbydere og databrukere i Norge, og at dette kan bli den åpne felles møteplassen vi trenger for å diskutere behov og forbedringer, invitere hverandre til arrangement og dele erfaringer.

Hei, Eg jobbar i Difi med data.norge.no, og tykkjer det er supert med nytt norsk forum!

Bakgrunnen min er ein mastergrad i programvareutvikling (UiB 2015), og før Difi jobba eg deltid på IT-avdelinga ved UiB med opne data der (data.uib.no).

Håpar dette blir eit nyttig forum vidare.

@ceciliehbratt: har det blitt oppretta eit lokallag i Norge no? Hugsar det var snakk om dette på Hack4no i fjor.

Hei Livar!

Vi har sendt søknad om å få opprette en gruppe for Norge. Dette forumet kan vi i påvente se på som starten på Norges lokallag i OKFN. Vi har ikke fått direkte svar på vår “søknad” om å bli lokallag enda, men fikk dette opp og gå etter noen måneder og e-poster fram og tilbake.

1 Like

Hei! Jeg heter Hilde Austlid, og jobber sammen med Cecilie med datadeling i Statens vegvesen.

Jeg har vært på hack4no noen år nå, og synes det er nyttig å møte både andre som deler data og som bruker datae der. Jeg håper dette forumet kan bli en levende møteplass året rundt.

1 Like

Hei. Jeg heter Jan Bruusgaard og jobber med åpne data og API mot Statstikkbanken i SSB.
Fikk tips om dette forumet av Livar da jeg var på hack4no.

1 Like

Hei.
Jeg heter Henrik Hanasand og jobber i Direktoratet for økonomistyring med blant annet kunstig intelligens. Har liten erfaring med åpne data fra tidligere, men ser behovet for god samhandling i staten dersom vi skal bruke ressursene mest mulig effektivt

Jeg har også fått tips av Livar om dette forumet, og ønsker i første omgang å lufte problemstillinger knyttet til tilgjengeliggjøring av offentlige lover og forskrifter.

1 Like

Hei,

Mitt namn er Ingrid Hjertaker. Eg jobbar som politisk rådgjevar i Tax Justice Network - Norge, ein sivilsamfunnsorganisasjon som jobbar for skatterettferd og reform av det internasjonale skattesystemet.

Vi i TJNN jobbar no for å opprette ein nettstad for ulike åpenhetstiltak i Noreg. Vårt fokus i organisasjonen har tradisjonelt vore åpenhet i føretakseigarskap, land-for-land rapportering for multinasjonale føretak osb., men vi ynskjer at denne sida skal vere litt breiare, og godt forankra i Open Knowledge-prinsipp. Vi ynskjar difor å kome i kontakt og samarbeide med andre grupper og individ i landet som jobbar for meir åpenhet.

Håpar å kunne bruke dette forumet i året som kjem til å brainstorme litt, teste ut idear, få gode input, og kanskje også planlegge eit fysisk treff for Open Knowledge folk i Noreg? Vi har snakka med OKI om ulike måtar vi kan kople dette prosjektet opp mot dei, og vil gjerne høyre meir om prosessen rundt å etablere eit lokallag i Noreg, som eg ser har vore diskutert her.