Spørreundersøkelse om bruk av åpne data


#1

Dersom du har brukt eller har prøvd å bruke åpne data, så bør du delta i SINTEFs nettbaserte spørreundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen vil benyttes i anbefalinger og veiledere til de som publiserer og bruker åpne data. Ved å delta, bidrar du til at tilgangen på åpne data blir bedre og til at åpne data kan bli mer brukervennlige. Klikk her for å delta: http://opendatalab.no/open-data-survey/ (undersøkelsen tar ca. 10 minutter)

(Send gjerne info om spørreundersøkelsen til andre som du mener kan være interessert i å delta.)