Vil vi etablere en norsk lokalgruppe av Open Knowledge Foundation?


#1

#hack4no 2016 samlet en liten gjeng seg og snakket om at vi burde ha et forum/møteplass/organisasjon/et eller annet der alle vi som driver med åpne data kan møtes og snakke sammen. Vi ble enige om å prøve å dra i gang et lokallag av Open Knowledge Foundation.

Vi meldte at vi var interessert til OKFN, og fikk på plass dette forumet. Siden det har det ikke skjedd så mye, men nå har opptil flere tatt kontakt og sagt de er interessert.

Ønsker vi å etablere en slik lokalgruppe?
Hva vil vi at en gruppe skal være i så fall?

Noen relevante lenker:


#2

Eg er interessert i å vere med. Må tenke litt meir på idear. Tenker ei lokalgruppe kan engasjere seg i prosjekt, f.eks. opne opp data. Ein kan også arrangere møter med foredrag etc. Interessert i å høyre kva de andre tenker?