Vil vi etablere en norsk lokalgruppe av Open Knowledge Foundation?

#hack4no 2016 samlet en liten gjeng seg og snakket om at vi burde ha et forum/møteplass/organisasjon/et eller annet der alle vi som driver med åpne data kan møtes og snakke sammen. Vi ble enige om å prøve å dra i gang et lokallag av Open Knowledge Foundation.

Vi meldte at vi var interessert til OKFN, og fikk på plass dette forumet. Siden det har det ikke skjedd så mye, men nå har opptil flere tatt kontakt og sagt de er interessert.

Ønsker vi å etablere en slik lokalgruppe?
Hva vil vi at en gruppe skal være i så fall?

Noen relevante lenker:

1 Like

Eg er interessert i å vere med. Må tenke litt meir på idear. Tenker ei lokalgruppe kan engasjere seg i prosjekt, f.eks. opne opp data. Ein kan også arrangere møter med foredrag etc. Interessert i å høyre kva de andre tenker?

Hei,

jeg heter Peter Ringstad og jobber i Tax Justice Network - Norge. Min kollega Ingrid skrev kort om et prosjekt vi jobber med nå på Introduser deg! - tråden.

Jeg prøvde å skrive dette i en ny tråd - men fikk ikke det til - fikk bare feilmelding når jeg forsøkte å poste. Men tror likevel dette kan være relevant her.

Vi ønsker å lansere en plattform som promoterer viktige åpenhetstiltak som vi og noen andre organisasjoner har jobbet for i Norge. Dette er tenkt å være en slags kampanjeplattform for i begynnelsen tre konkrete åpenhetstiltak, men vi ønsker at den også skal være løfte opp prinsippene om betydningen av åpen kunnskap og åpne data generelt, og at den skal kunne ta inn flere tema etterhvert.

Målsetningen er å skape politisk støtte til å få gjennomslag for at Regjeringen vedtar at denne informasjonen må gjøres offentlig tilgjengelig, som i dag ikke er det.

Kort om tiltakene:
Åpenhet i selskap.
/ offentlige land-for-land-rapporter for selskaper i alle bransjer.
Tilgjengeliggjøring av bedrifters regnskapsdata, brutt ned til hvert enkelt land de driver i.

Åpenhet i eierskap
/ etablere et oppdatert og offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere i Norge.
Å få på plass et offentlig tilgjengelig register over hvem som er egentlige eiere av selskaper.

Åpenhet i politikken
Å få på plass et offentlig tilgjengelig lobbyregister i Norge (Stortinget / Regjeringen).

Noen spørsmål til forumet:
Vi er en organisasjon som drar igang dette, men ønsker på sikt at plattformen får et liv basert på samarbeid og hvor flere bidrar og nye åpenhetstiltak løftes opp. For å kunne danne et grunnlag for dette trenger vi noen grunnleggende prinsipper for hvilke tiltak som bør tas opp.

Vi har vurdert å referere til Open Data Charter sine prinsipper, og at alle nye tiltak må være i samsvar med disse. Synes imidlertid ikke dette treffer helt blink, da de tiltakene vi jobber for handler om å få åpen informasjon, som kan gå på spesifikke personer når vi f.eks snakker om hvem som er eiere av selskaper, som er noe annet enn åpen data. I Open Data Handbook sin definisjon av “Open Data” står det for eksempel: The key point is that when opening up data, the focus is on non-personal data, that is, data which does not contain information about specific individuals.

Så om noen har innspill til hva som kan være noen styrende prinsipper for hva plattformen kan, og ikke kan, promotere av åpenhetstiltak, så hadde det vært nyttig.

Videre hadde det vært interessant om vi kunne brukt denne plattformen som en katalysator for ideene rundt åpen kunnskap, åpne data osv mer generelt.

Vi kan også være interessert i å dra igang en norsk OKF-gruppe og være “local organisers” - hvis det fortsatt er interesse fra flere her om at vi får til noe slikt i Norge.

Ser fram til å høre fra dere.

Fikk feilmelding om at det ikke kunne være lenker i det jeg postet - så måtte ta ut en del lenker som kan forklare litt mer om tiltakene. Men spør gjerne hvis dere vil vite mer om tiltakene og hvem vi er osv.

Spennede tiltak!

Som du ser er det ikke så mye aktivitet her, det finnes en slack for offentlige data der det er flere folk. Jeg kan poste en peker til denne tråden der.

Vi (åpne data-gruppa i Statens vegvesen) er fremdeles interessert i å delta i en norsk OKFN-gruppe, dere kan gjerne ta ansvar for å dra den i gang!

Jeg har moderatortilgang her, skal se om jeg finner ut hvorfor du ikke fikk startet ny tråd. Mulig det skyldes at det er det første du har skrevet her.

Hei!

Ja, supert om du sprer informasjonen i slacken. Jeg har lest litt og det virtker som det er noen begrensninger for nye brukere for å hindre spam. Så satser på at jeg får mulighet til å dele lenker osv. etterhvert.

Min kollega @Ingrid sitter også i “åpenhetsrådet” - det norske rådet for Open Government Partnership. De har et lite budsjett til å fremme åpenhetstiltak blant norske myndigheter og det norske samfunnet. Dersom vi ønsker å få til en norsk OKFN-gruppe kunne kanskje et første handlingspunkt være å arrangere en mindre åpenhetskonferanse/seminar og søke om støtte til gjennomføring hos OGP.