Presentation av Handlingar.se Transparensrapport 2021 och diskussion 31/5

Hej!
Här kan du diskutera agendan och frågor för presentation och panelsamtal tisdag 31/5.

Agenda

08:30 – 08:55
Välkomnande och presentation av Transparensrapport 2021 med statistik från Handlingar.se (Elenor Weijmar, Handlingar.se) 5 min + 20 min presentation

08:55 - 09:10
Kort uppdatering om Öppna Budgetar (Mattias Axell, Handlingar.se), 15 min

09:10 - 09:30
Diskussionsgrupper och frukost om Transparensrapport 2021 och Öppna Budgetar (deltagare) 20 min